Vi finns här för dej som funderar på din förälders drickande eller psykiska illamående

 

Dricker din förälder för mycket? Uppför sig din förälder oberäkneligt och/eller har ett växlande humör eller orkande? Vill du inte ta hem kompisar för att det känns pinsamt? Om du har det så, vill vi berätta att du inte är ensam. I varje skolklass i Finland finns en, eller t.o.m. några, som växer upp med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Min stig finns här just för dej. Din förälder behöver antagligen professionell hjälp för att bli bra, men även du har rätt att få hjälp och stöd. Här och nu. Alla barn har rätt att få känna sig trygga och må bra.

Barn har egna rättigheter som är inskrivna i Barnkonventionen. Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter, och vuxna och myndigheter måste fatta alla beslut i enlighet med Barnkonventionen. Enligt Barnkonventionen skall t.ex. barnets bästa alltid komma först i alla beslut som gäller barn. Det är vuxnas uppgift att skydda barn och om barn inte har det bra, har de rätt få stöd och hjälp. 

Vi finns här för dej som har en familjemedlem som mår psykiskt illa, dricker för mycket eller använder droger. Tillsammans kan vi fundera hurdant stöd just du behöver eller så kan du delta i vår verksamhet enligt hur du själv tycker. Vi kan också hjälpa dej med att söka stöd och hjälp på andra ställen. I Min stig kan du delta i:

 

Individuellt stöd

En eller flera samtal med en trygg och pålitlig vuxen, d.v.s. våra sakkunniga handledare. Alla träffar planeras utgående från dina behov. Vi går igenom din situation och hur du upplever den. Vi försöker tillsammans hitta lösningar som stöder dej i att orka med och hantera din vardag. 

Oroar du dej för din förälders hälsa, beteende eller kanske ditt eget mående? Oroar du dej för att du skall bli sjuk som din förälder och behöver veta mera om din förälders sjukdom? Sådana saker går bra att prata om hos oss.  

Under träffarna kan vi ta en promenad medan vi pratar och oftast finns det också tid för fika, spel eller annat skoj.

Då du väl lärt känna oss kan du vara med i vår verksamhet fram tills du fyller 18 år. Vi finns här för dej! 

Vi har tystnadsplikt. 

Kamratstöd

Vi träffas i grupp där alla är jämnåriga och har liknande erfarenheter. Under varje träff behandlar vi ett skilt tema som kan vara t. ex. självkänsla, familj eller känslor. Vi diskuterar också omkring missbruk och psykisk sjukdom för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka din förälders beteende och agerande.

Vi pratar, har roliga aktiviteter och utflykter, äter tillsammans och chillar. Här kan du vara dej själv, utan hemligheter. Du kan berätta så mycket eller så lite om din situation som du själv är bekväm med. I början kanske du bara vill lyssna, det är också helt okej.

Gruppen leds av två trygga vuxna som förstår hur det kan vara att växa upp i en familj där en förälder mår dåligt p.g.a. alkohol, droger eller psykisk sjukdom. 

Sommarläger

Vi ordnar varje sommar ett barnläger (8-12 år) och ett ungdomsläger (13-17 år) på vårt sommarställe Stornäsholm i Barösund där vi njuter av skärsgårdsliv med sol, bad, lek och spel och glass! 

På våra läger kan du träffa andra med liknande erfarenheter som du och under lite mera avslappnade former, med stöd av sakkunniga handledare, prata om dina erfarenheter med jämnåriga som förstår. 

Våra läger kan ge dej en bättre förståelse för din förälder, din förälders sjukdom, dej själv och din situation. Du kommer att märka att du inte är ensam med din oro för din förälder och dina tankar omkring din hemsituation. 

Chatta anonymt

Skör barndom-chatten är öppen varje måndag och onsdag kl. 15-17. Chatten ordnas i samarbete med A-klinikstiftelsens Skör barndom (Lasinen lapsuus). Tryck här för att komma till chatten! 

Du kan vara helt anonym på chatten. Där kan du diskutera frågor som nämndes ovan under det individuella och kamratstödet. Om du vill ta reda på mera om vår verksamhet Min stig i Nyland eller Ninni-verksamheten i Österbotten, kan du också ställa dina frågor genom chatten. Ingen fråga är för liten eller obetydlig för att ta kontakt! Vi som chattar är alla vana vid att diskutera med barn och unga om hur det är att växa upp med en förälder som dricker för mycket.

Vanliga frågor handlar om ens förälder verkligen dricker för mycket. Vad är normalt? Det kan vara bra att bolla sådana tankar med en vuxen. Bli inte ensam med din oro. 

Ifall du har frågor, kontakta oss! 
 

Du hittar oss också på:

Snapchat: bensow_snap

IG: barnensbensow

Funderar du på om din förälder dricker för mycket?

Min förälders alkoholbruk är ett test som du kan göra om du funderar på din förälders drickande. Det hjälper dig att få klarhet i dina tankar kring saken och att sedan ta det till tals med en vuxen.

Du kan t.ex. prata med oss anonymt på Skör barndom-chatten eller skicka Whatsapp/ringa Emelie på Min stig. Gör testet här.

Aktuellt

78797_t.jpg

Min stigs program i huvudstadsregionen hösten 2021

Höstens program har kört igång men än hinner du med! Ungdomsträffar varannan tisdag eller onsdag hela hösten.
77428_t.jpg

Skuggsidan flyttar! Chatten är öppen på samma sätt som tidigare: måndagar och onsdagar kl.15-17

Skuggsidan blir en del av En glasskör barndom (Lasinen lapsuus).
77237_t.jpg

Min stig-läger på Stornäsholm ordnas igen i sommar!

Småningom börjar det blir dags för en lägersommar! Vi ordnar två läger i juni-juli, ett för barn och ett för ungdomar. Häng med!
76107_t.jpg

Julen

"Julen var en viktig fest för vår familj och till den hörde höga förväntningar. Kanske det var därför mina föräldrar drack mer under julen; de var så spända på om de skulle lyckas skapa en lycklig jul."
74648_t.jpg

Händer i Min stig under hösten

Under hösten kan du få individuellt stöd, stöd i grupp, delta i ungdomskvällar eller prata med oss på Skuggsidans chatt!