FN:s Barnkonvention fyller 30 år 20.11.2019. Vi uppmärksammar barnens rättigheter under dagen genom den Finlandssvenska Barnrättsdagen

Årets tema:

Alla barns jämlika rätt till bästa uppnåeliga hälsa och utveckling
 

Tid: 20.11.2019, kl.8.30 - 17.00. Kvällsmingel fr.o.m. kl.17.
Plats: G-18, Georgsgatan 18 i Helsingfors
Pris: 30€ (15€ för studerande) - inkluderar lunch och kvällsmingel
Arrangör: Stiftelsen Bensow

 

Anmälan här, senast 13.11.2019 eller så länge det finns plats

Alla barn har inte automatiskt samma förutsättningar att uppnå en god hälsa och sund utveckling. Det finns grupper av barn som behöver uppmärksammas och få extra stöd och förståelse för att komma upp till samma startlinje som övriga barn.

Stiftelsen Bensow vill genom att ordna Barnrättsdagen 2019, samla professionella som jobbar med och för barn och lyfta fram de mest utsatta barnens situation. Varför är det så viktigt att dessa barn får stöd i tid? Vad kan jag göra? Hur tryggar vi tillsammans alla barns jämlika uppväxtvillkor?

Kom med på vår dag och ta del av våra gästföreläsares expertis och erfarenheter. Här kan du bekanta dej med våra föreläsare.

Dagen avslutas med en paneldiskussion, där du kan ställa frågor till våra experter i panelen. 

Under pauserna finns det möjlighet att bekanta sig med vår expertmarknad. Förverkligad i samarbete med flera organisationer:

Vi firar FN:s Barnkonvention som blir 30 år i år!

 

Program:

Kl.8.30 - 9.00                                                      

Morgonkaffe  (möjlighet att bekanta sig med utställare på vår expertmarknad)                              


Kl.9.00 - 9.15                 

Dagen inleds, välkomstord

Kl.9.15 - 10.15                                                                                                          


Hur är det att växa upp i en familj med en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk sjukdom? Vad önskar unga i den livssituationen av oss vuxna?
Therése Jarland, medgrundare till Organisationen Maskrosbarn i  Sverige.   

 Kl.10.30 -11.15               

                                                                             


Vikten av tidig upptäckt och rätt insatser vid neuropsykiatrisk sårbarhet
Lotta Borg Skoglund, Överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet, Stockholm

                                                        

Kl.11.30 - 12.15

 

 

Hur kan vi trygga barns psykiska hälsa?
Kristian Walhbeck, Docent i psykiatri, Utvecklingsdirektör, MIELI Psykisk hälsa Finland r.f. 


Kl.12.15 - 13.00   


Lunch

 

 

Kl.13.00 - 13.45                                                                                                                              


Våld i familjen, hur mår barnen?
Helena Ewalds, Enhetschef vid avdelningen för statens tjänster med ansvar för den nationella skyddshemsverksamheten, THL.
 

Kl.13.45 - 14.15

Kaffe


Kl.14.15 - 15.00         


                                                             

Betydelsen av tillgång till tidiga insatser för barns psykosociala utveckling – en presentation av preliminära resultat från en samnordisk kartläggning ”First 1000 Days”.                         
Petra Kouvonen, Utvecklingsdirektör, Självständighetsjubileets barnstiftelse (ITLA)

Kl.15.15 - 16.15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Diskussionspanel med inbjudna experter
RiksdagsledamotVeronica Rehn-Kivi; Pia Sundell, Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen; Therése Jarland, Maskrosbarn (Sverige); Petra Kouvonen, Utvecklingsdirektör, ITLA; Kristian Wahlbeck, Utvecklingsdirektör, Mieli Psykisk hälsa Finland r.f.; Emilie Jäntti, ordf. Finlands Svenska Skolungdomsförbund; Liselott Ekman, Erfarenhetsexpert.                                         

16.15 - 16.30
 

Stiftelsen Bensow premierar Årets Barnrättshjälte

16.30 - 

Kvällsmingel med tilltugg