Dricker din förälder för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt?

Då finns vi här för dej!

 

Dricker din förälder för mycket? Uppför sig din förälder oberäkneligt och/eller har ett växlande humör eller orkande? Vill du inte ta hem kompisar för att det känns pinsamt? Känner du oro och funderar mycket över din förälders mående?

Om du har det så, vill vi berätta att du inte är ensam. Tvärtom. I Finland lever vart fjärde barn med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Min stig finns här just för dej.

Din förälder behöver antagligen professionell hjälp för att bli bra, men även du har rätt att få hjälp och stöd. Här och nu. Alla barn har rätt att få känna sig trygga och må bra. Deltagande i vår verksamhet är helt gratis.


Min stig finns till för dig som är 7-18 år. I Min stig kan du delta i individuellt stöd, kamratstöd, läger och stöd online. Våra träffar ordnar vi runt om i Nyland, allt från Lovisa i öst till Hangö i väst. Vi finns till för barn och ungdomar, vilket i praktiken betyder att föräldrar inte deltar i verksamheten. Att ha en förälder som mår dåligt väcker ofta känslor, tankar och frågor. Då är det bra att kunna få prata om dem i en trygg miljö med personer som man kan känna att man litar på.

I Min stig har du möjlighet att:
 

  • prata med en trygg vuxen eller andra jämnåriga som förstår Dig

  • få kunskap och information som Du behöver för att förstå din situation bättre

  • skapa nya vänskapsband och ta del av en ny gemenskap

  • känna att Du blir accepterad just som den Du är och att Du är unik och värdefull

Barn har egna rättigheter som är inskrivna i Barnkonventionen. Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter, och vuxna och myndigheter måste fatta alla beslut i enlighet med Barnkonventionen. Enligt Barnkonventionen skall t.ex. barnets bästa alltid komma först i alla beslut som gäller barn. Det är vuxnas uppgift att skydda barn och om barn inte har det bra, har de rätt få stöd och hjälp. 

Har du frågor eller funderar du på vilken typ av stöd som skulle kännas bäst för dig? Kontakta gärna oss så kan vi berätta mera och vi kan fundera tillsammans på din situation.

Vi kan också hjälpa dej med att söka stöd och hjälp på andra ställen.

Kom ihåg att du inte behöver förbinda dig till något.
 

Vi finns här för dej!       


                     

Du hittar oss också på:

Snapchat: bensow_snap

IG: barnensbensow och minstig_bensow           

   

 

  

 

Kontakt:

 

Emelie Hindsberg-Lipponen
Ansvarig handledare Min stig

Tel: 044-989 4087
E-post: emelie.hindbserg-lipponen@bensow.fi

 

Heidi Palmu
Sakkunnig handledare Min stig

Tel: 044-238 5958
E-post: heidi.palmu@bensow.fi

 

Eva Svensson
Sakkunnig handledare Min stig

Tel: 041-313 2053
Tel: eva.svensson@bensow.fi

Funderar du på om din förälder dricker för mycket?
 

Min förälders alkoholbruk är ett test som du kan göra om du funderar på din förälders drickande. Det hjälper dig att få klarhet i dina tankar kring saken och att sedan ta det till tals med en vuxen.

Du kan t.ex. prata med oss anonymt på Skör barndom-chatten eller skicka Whatsapp/ringa Emelie på Min stig. Gör testet här.