Dricker din förälder för mycket eller mår psykiskt dåligt?

Då finns vi här för dej!

 

Dricker din förälder för mycket? Uppför sig din förälder oberäkneligt och/eller har ett växlande humör eller orkande? Vill du inte ta hem kompisar för att det känns pinsamt? Om du har det så, vill vi berätta att du inte är ensam. Tvärtom. I Finland lever vart fjärde barn med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Min stig finns här just för dej.

Din förälder behöver antagligen professionell hjälp för att bli bra, men även du har rätt att få hjälp och stöd. Här och nu. Alla barn har rätt att få känna sig trygga och må bra.

 

Barn har egna rättigheter som är inskrivna i Barnkonventionen. Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter, och vuxna och myndigheter måste fatta alla beslut i enlighet med Barnkonventionen. Enligt Barnkonventionen skall t.ex. barnets bästa alltid komma först i alla beslut som gäller barn. Det är vuxnas uppgift att skydda barn och om barn inte har det bra, har de rätt få stöd och hjälp. 

Vi finns här för dej som har en familjemedlem som mår psykiskt illa, dricker för mycket eller använder droger. Tillsammans kan vi fundera hurdant stöd just du behöver eller så kan du delta i vår verksamhet enligt hur du själv tycker. Vi kan också hjälpa dej med att söka stöd och hjälp på andra ställen. I Min stig kan du delta i:

Ifall du har frågor, kontakta oss! 
 

Du hittar oss också på:

Snapchat: bensow_snap

IG: barnensbensow

Funderar du på om din förälder dricker för mycket?

Min förälders alkoholbruk är ett test som du kan göra om du funderar på din förälders drickande. Det hjälper dig att få klarhet i dina tankar kring saken och att sedan ta det till tals med en vuxen.

Du kan t.ex. prata med oss anonymt på Skör barndom-chatten eller skicka Whatsapp/ringa Emelie på Min stig. Gör testet här.