Dricker din förälder för mycket, tar droger, mår psykiskt dåligt eller beter sig våldsamt?

Då finns vi här för dej!

 

Dricker din förälder för mycket? Uppför sig din förälder oberäkneligt och/eller har ett växlande humör eller orkande? Vill du inte ta hem kompisar för att det känns pinsamt? Känner du oro och funderar mycket över din förälders mående?

Om du har det så, vill vi berätta att du inte är ensam. Tvärtom. I Finland lever vart fjärde barn med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Min stig finns här just för dej.

Din förälder behöver antagligen professionell hjälp för att bli bra, men även du har rätt att få hjälp och stöd. Här och nu. Alla barn har rätt att få känna sig trygga och må bra. Deltagande i vår verksamhet är helt gratis.


Min stig finns till för dig som är 7-18 år. I Min stig kan du delta i individuellt stöd, kamratstöd, läger och stöd online. Våra träffar ordnar vi runt om i Nyland, allt från Lovisa i öst till Hangö i väst. Vi finns till för barn och ungdomar, vilket i praktiken betyder att föräldrar inte deltar i verksamheten. Att ha en förälder som mår dåligt väcker ofta känslor, tankar och frågor. Då är det bra att kunna få prata om dem i en trygg miljö med personer som man känner att man litar på.

I Min stig har du möjlighet att:
 

  • prata med en trygg vuxen eller andra jämnåriga som förstår dej

  • få kunskap och information som du behöver för att förstå din
    förälder och din situation bättre

  • skapa nya vänskapsband och ta del av en ny gemenskap

  • känna att du blir accepterad just som den du är och att du är
    unik och värdefull

     

Har du frågor eller funderar du på vilken typ av stöd som skulle kännas bäst för dej? Kontakta gärna oss så kan vi berätta mera och vi kan fundera tillsammans på din situation.

Vi kan också hjälpa dej med att söka stöd och hjälp på andra ställen.

Kom ihåg att du inte behöver förbinda dig till något.                    

 

 


Kontakt:

Emelie Hindsberg-Lipponen
Ansvarig handledare Min stig

Tel: 044-989 4087
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi

 

 

Funderar du på om din förälder dricker för mycket?
 

Det kan ofta vara svårt för barn och unga att veta om ens förälder dricker för mycket eller inte. Då är det bra att komma ihåg, att då en förälder regelbundet använder rusmedel på ett sätt som du upplever som obehagligt, då är det antagligen för mycket. Det påverkar alltid hela familjen då en förälder har ett risk-/missbruk och det väcker många tankar och känslor.

Om du ändå undrar över om din förälders rusmedelsanvändning är normal eller inte, kan du ta testet här nedanför. Du gör det bara för dig själv och ingen annan kan se ditt resultat.

Testet ställer frågor om dina erfarenheter och känslor i fråga om rusmedelsanvändningen i din familj. Det handlar inte om att skuldbelägga eller döma någon. Testet handlar om att förstå sig själv bättre och att kunna identifiera eventuella utmaningar man kan ha i en familj då en förälder mår dåligt. Resultatet kan hjälpa dig att sätta ord på det du upplever, ifall du vill ta det till tals med någon trygg vuxen i din närhet. 

Du kan alltid ta kontakt med oss på Min stig, om du känner att du vill prata om det - eller ställa frågor anonymt till oss på Skör barndom chatten måndagar och onsdagar kl.15-17.

Gör testet*:  Kan min förälder ha ett ohälsosamt alkoholbruk?
 

*Evidensbaserat psykometriskt screeningtest CAST- Children of Alcholics Test

 

Titta på vår film där tre ungdomar berättar om hur de upplever sin situation med en förälder som inte mår bra. Bestäm dej för att våga tala med någon om din oro, du är inte ensam!
 

Film: 
Om att leva med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt - hur känns det?: