Dricker din förälder för mycket, tar droger, mår psykiskt dåligt eller beter sig våldsamt?

Då finns vi här för dej!

 

Dricker din förälder för mycket? Uppför sig din förälder oberäkneligt och/eller har ett växlande humör eller orkande? Vill du inte ta hem kompisar för att det känns pinsamt? Känner du oro och funderar mycket över din förälders mående?

Om du har det så, vill vi berätta att du inte är ensam. Tvärtom. I Finland lever vart fjärde barn med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Min stig finns här just för dej.

Din förälder behöver antagligen professionell hjälp för att bli bra, men även du har rätt att få hjälp och stöd. Här och nu. Alla barn har rätt att få känna sig trygga och må bra. Deltagande i vår verksamhet är helt gratis.


Min stig finns till för dig som är 7-18 år. I Min stig kan du delta i individuellt stöd, kamratstöd, läger och stöd online. Våra träffar ordnar vi runt om i Nyland, allt från Lovisa i öst till Hangö i väst. Vi finns till för barn och ungdomar, vilket i praktiken betyder att föräldrar inte deltar i verksamheten. Att ha en förälder som mår dåligt väcker ofta känslor, tankar och frågor. Då är det bra att kunna få prata om dem i en trygg miljö med personer som man kan känna att man litar på.

I Min stig har du möjlighet att:
 

  • prata med en trygg vuxen eller andra jämnåriga som förstår dej
     

  • få kunskap och information som du behöver för att förstå din förälder och din situation bättre
     

  • skapa nya vänskapsband och ta del av en ny gemenskap
     

  • känna att du blir accepterad just som den du är och att du är unik och värdefull

Barn har egna rättigheter som är inskrivna i Barnkonventionen. Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter. Det är vuxnas uppgift att lyssna på barn och att hitta olika sätt att stöda barn om de inte har det bra. Du har rätt att tala med sakkunniga vuxna om du behöver det och du har rätt att få stöd. 

Har du frågor eller funderar du på vilken typ av stöd som skulle kännas bäst för dej? Kontakta gärna oss så kan vi berätta mera och vi kan fundera tillsammans på din situation.

Vi kan också hjälpa dej med att söka stöd och hjälp på andra ställen.

Kom ihåg att du inte behöver förbinda dig till något.                    

 

Kontakt:

 

Emelie Hindsberg-Lipponen
Ansvarig handledare Min stig

Tel: 044-989 4087
E-post: emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi

 

Heidi Palmu
Sakkunnig handledare Min stig

Tel: 044-238 5958
E-post: heidi.palmu@bensow.fi

 

Eva Svensson
Sakkunnig handledare Min stig

Tel: 041-313 2053
Tel: eva.svensson@bensow.fi

Funderar du på om din förälder dricker för mycket?
 

Min förälders alkoholbruk är ett test som du kan göra om du funderar på din förälders drickande. Det hjälper dig att få klarhet i dina tankar kring saken och att sedan ta det till tals med en vuxen.

Du kan t.ex. prata med oss anonymt på Skör barndom-chatten eller skicka Whatsapp/ringa Emelie på Min stig. Gör testet här.

Titta på vår film där tre ungdomar berättar om hur de upplever sin situation med en förälder som inte mår bra. Bestäm dej för att våga tala med någon om din oro, du är inte ensam!
 

Film: 
Om att leva med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt - hur känns det?: