Vår stödpersonsverksamhet i Åbo

 

I takt med allt flera unga börjar må allt sämre, krävs flera och effektivare förebyggande insatser. En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa att unga får rätt stöd tillräckligt tidigt. I ett tidigt skede kan det vara helt avgörande att ha någon som man har förtroende för att bolla sina tankar med, att få bekräftelse och att bli sedd och hörd.

Du kan göra skillnad och bli en viktig och trygg vuxen genom att gå vår stödpersonsutbildning och ställa upp som volontär för en ung person som behöver en närvarande vuxen.

 

Stiftelsen Bensow driver stödpersonsverksamhet inom ramen för den svenskspråkiga elevvården i Åbo. Verksamheten förverkligas i samarbete med Åbo stads svenska bildning och Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Syftet med verksamheten är att lindra känslor av ensamhet genom att erbjuda lågtröskelstöd för barn och unga i behov av en extra trygg vuxen. Verksamheten skall även kunna fungera som ett verktyg för elevvården att använda sig av.

Bensows stödpersonsverksamhet är utvecklad i samarbete med Helsingfors Mission och följer THL:s rekommendationer för anordnande av stödpersons- och volontärsuppdrag.

 

Vem riktar sig verksamheten till?

 

Elevvården kan tillsammans med barnet/ungdomen i åldern 11-18 år, med föräldrarnas tillstånd, ansöka om stödperson för elever som t.ex.:

 • Har lindriga neuropsykiatriska svårigheter

 • Lider av ångest, depression eller ensamhet

 • Är eller har varit utsatta för mobbning

 • Familjen går igenom en kris såsom skilsmässa, sjukdom, utmattning m.m.

 • Av olika orsaker skulle må bra av ett extra vuxenstöd för att barnets svårigheter/illamående inte skall förvärras.

 • Vars livssituation är så stabil att stödpersonen kan vara till hjälp enbart med sin närvaro, livserfarenhet och tidsinsats. Unga med behov av professionell hjälp bör få sådan innan de ansöker om en stödperson
   

Stödpersonerna


Alla våra stödpersoner är volontärer som förbinder sig till stödrelationen under ett års tid med minst två träffar i månaden. Stödrelationen kan förlängas med ytterligare ett år om båda i parter i stödrelationen så önskar. Vi utbildar alla våra stödpersoner för uppdraget och ger arbetshandledning vid behov. Våra stödpersoner:

 • Är tillräckligt mogna och i balans med sig själv

 • Förbinder sig till stödrelationen för ett år

 • Förbinder sig till att träffa sin adept minst 2 ggr/månad

 • Avger löfte om tystnadsplikt

 • Genomgår en personlig intervju

 • Uppvisar utdrag ur straffregister för koordinatorn

 • Genomgår den utbildning vi ordnar för uppdraget

 • Deltar i arbetshandledning som ordnas ca 1 ggr/termin eller oftare vid behov. 

 

Elevvården

 

Elevvården gör en professionell bedömning av stödpersonsbehov och hjälper eleven att formulera behovet, önskemål och eventuella problem i en skriftlig ansökan som lämnas till Stiftelsen Bensows stödpersonskoordinator. 

 

Vill du bli stödperson?


Du kan ansöka om att bli stödperson HÄR.


Mera information:

Ellen Holmström
Tel: 041-310 5763
e-mail: ellen.holmstrom@bensow.fi