Verktyg och stöd

Här finns verktyg och stöd för dig som funderar på om en nära vuxen till dig kan ha ett risk-/missbruk, psykisk ohälsa eller våldsamt beteende. Kom ihåg att du har rätt till hjälp och stöd, vare sig det gäller problem i din familj eller dig själv personligen.

Kom ihåg att missbruk, psykisk ohälsa och våld inom familjen, tyvärr är vanliga fenomen i Finland. Det betyder att det finns många barn och unga som lever med en stark oro för sin förälder och för sig själv. Då en förälder mår dåligt, påverkar det hela familjen. Du är alltså inte ensam och det finns stöd att få.

 

Före du pratar med någon utomstående


Det är vanligt att man känner sig osäker på om ens egen situation är tillräckligt allvarlig för att söka hjälp eller på om någon kommer att tro en ifall man berättar. Man kan också ha lite svårt för att sätta ord på sina tankar och känslor. Här är ett par riktgivande test du kan göra för dig själv, för att lite pröva dig fram. Du kan också ta kontakt med en anonym chatt (se nedan) för ett första samtal, där du kan öva dig på att prata om det som är svårt och se hur det känns.

 

Vem kan jag kontakta?


Om du är ledsen och oroad över din situation, är det viktigt att du berättar för någon vuxen du litar på. Det känns ofta lättare efteråt. Det kan vara någon i din närhet, en familjevän eller släkting eller så kan det var någon i skolan som du litar på en lärare, skolkurator, skolpsykolog eller skolhälsovårdare. Personal inom elevvården har tystnadsplikt och kan hjälpa dig vidare för att få stöd, om ni tillsammans kommer fram till att du behöver det. 

 

Vid akut fara eller kris
 

Om det uppstår en situation där du känner dig rädd hemma eller är mycket oroad för din förälder kan du kontakta: 

  • socialjouren (alla väfärdsområden och Helsingfors har en egen socialjour, du hittar den genom att googla din hemkommun och "socialjour")

Om du är i omedelbara fara, ring 112!

 

Anonymt samtalsstöd
 

Det finns också andra sätt att få hjälp. Det finns telefonnummer dit du kan ringa, webbsidor där du kan chatta eller platser som du kan besöka för att få råd av en vuxen om vart du kan vända dig just i din situation. Nedan hittar du en lista på länkar som du kan ha nytta av:

  • Skör barndom chatten, vi på Min stig chattar på svenska, måndag och onsdag kl.15-17.

  • Luckan UngInfo erbjuder information, vägledningar och utbildningar för dig 13–29 år.

  • Chattkalendern samlar ihop svenskspråkiga telefon- och chattjänster för barn och unga.

  • Barn- och ungdomstelefonen betjänar på numret 0800 96 116 på svenska. Öppettiderna är må-ti kl. 14-17 och ons-to kl. 17-20. 

  • USM:s Ninni-verksamhet erbjuder stöd för barn till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa i Österbotten.

 

Lyssna till Thérese historia om hur det var att växa upp med en mamma som drack för mycket

   

Handbok för barn med en förälder som är psykiskt sjuk av Tytti Solantaus