Utveckla din kompetens till förmån för barns och ungas välbefinnande i höst

I höst ordnas många intressanta och viktiga fortbildningar på svenska för dej som jobbar med barn och är intresserad av att utveckla din kompetens.

 

Stöd till barn i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Webbinarium.

Regionförvaltningsverket svenska enhet för bildningsväsendet ordnar fortbildningen tillsammans med Stiftelsen Bensow. Organisationen Maskrosbarn i Sverige medverkar också för att belysa temat med sin erfarenhet och berätta om sitt projekt Skolkurage.

Barn som saknar trygga vuxna i sin privata miljö behöver upptäckas och stödas på sin lärstig. Skolan är en viktig skyddsfaktor för utsatta barn. Lär dig identifiera, bemöta och stötta elever som omges av missbruk eller psykisk ohälsa.

I coronapandemins kölvatten är behovet att upptäcka ”de osynliga barnen” ännu större än tidigare.

Webbinariet i september får en uppföljare som parallellprogram under Regionförvaltningsverkets elev- och studerandevårdsdagar i Tammerfors 5–6.11.2020. Webbinariet i september och parallellprogrammet i november är oberoende av varandra och du kan delta i det ena eller båda. Närmare program sänds i augusti.

Tid: Torsdag 17.9.2020 kl. 13.00–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda i september.

Anmälan: Anmäl dig till webbinariet senast 11.9.2020 via denna länk. Anmälan till elev- och studerandevårdsdagarna sker separat.

 

Kortutbildning i Traumamedveten omsorg

Stiftelsen Bensow ordnar för tredje året i rad den Finlandssvenska Barnrättsdagen 17.11.2020.

Huvudtemat i år är Traumamedveten omsorg

Syftet med utbildningen är att stärka professionella som jobbar med barn i deras roll som viktiga vuxna som kan göra skillnad för barn som upplevt extrem stress, trauma och kris. 

Under Corona-läget har vi haft en stor oro för många barn vars hela vardag i ett slag omkullkastades, en vardag med sina rutiner som för en del är livsviktig. Barn har sett oroliga, rädda och stressade vuxna och kanske inte alltid fått förklaringsmodeller de har kunnat förstå. Många barn har blivit utsatta för extrem stress och trauma, något som i hög grad kan påverka barnets utveckling.

Genom utbildningsdagen vill vi erbjuda verktyg för hur man kan hantera barnens känslor som kan följa på en kris. Barn har rätt till en trygg uppväxt och vi kan alla bidra till att skapa en stödjande miljö som hjälper barn att hantera kris och trauma.

Traumamedveten omsorg är en evidensbaserad modell, utvecklad av den internationellt erkända psykologen, forskaren och författaren Howard Bath. Han har över 40 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har varit med om traumatiska upplevelser. Howard Bath har genom sin forskning kunnat konstatera att man inte måste ha omfattande erfarenhet eller specialistutbildning för att kunna hjälpa traumatiserade barn. Viktiga vuxna så som lärare, idrottsledare, ungdomsarbetare m.fl. kan likaväl vara de som främjar barnets återhämtning från trauma.

Rädda Barnen Sverige leder metodutbildningen i Traumamedveten omsorg, övriga föreläsare är Anna Norlén, verksamhetschef för Erica stiftelsen i Sverige som jobbar med barn i kris samt Bodil Grön och Katarina Alhovuori, även de med lång erfarenhet av arbete med barn i kris inom det sociala området. Bodil och Katarina belyser Traumamedvetet ledarskap – hur stöda arbetsgemenskapens resiliens och vad lärde vi oss under Corona-våren?  

Barnrättsdagen ordnas på G-18 i Helsingfors 17.11.2020, kl.9-16.30. Anmälan krävs, öppnas i augusti. Utbildningen är gratis.

 

Metodutbildning Föra barnen på tal

Mieli Psykisk hälsa i Finland r.f.  ordnar Föra barnen på tal metodutbildningar samt utbildning i ABC-metoden:

Syftet med Föra barnen på tal - metoden är att hjälpa föräldrar och andra i barnets utvecklingsmiljöer att stöda barnets positiva utveckling, förebygga problem, speciellt i situationer då det finns svårigheter eller stora förändringar i barnets vardag eller livssituation.    
 
Utbildningen består av tre närstudiedagar i Helsingfors samt mellanuppgifter. Som utbildare fungerar Bitta Söderblom. Se här för mera info.

Anmälan öppnar i augusti. På utbildningen tas max 12 deltagare

Tidpunkt: 28.9., 26.10. och 23.11.2020 kl. 8.30 - 15.30  

Under hösten ordnas även två booster seminarier för dem som redan gått metodutbildbildningen i Föra barnen på tal i Helsingfors 22.10.2020 och Vasa 12.10.2020. Under seminariet får du en uppdatering om metodens hörnstenar och en genomgång av de uppdaterade loggböckerna. Du får en möjlighet att diskutera frågor du funderar över och höra hur metoden och andra evidensbaserade metoder sprids i Svenskfinland. Som utbildare fungerar Bitta Söderblom. 

 

Gruppledarutbildning i ABC (Alla barn i centrum)  

Syftet med ABC är att främja barnets positiva utveckling, genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.  
 
ABC gruppledarutbildning är för dig - som är intresserad av att leda föräldragrupper.  - vill ha nya redskap som riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. - är intresserad av att arbeta metodtroget med ABC 
 
 Innehåll:  

 - fyra närstudiedagar (23.10, 6.11, 20.11, 4.12),  - förhandsuppgift och mellanuppgift. 

Läs mera här

 

Utbildning om sexuella trakasserier och övergrepp mot barn och unga 

FSKC ordnar fyra utbildningsdagar om sexuella trakasserier och övergrepp mot barn och unga för professionella inom det sociala området och skolor, samt studeranden inom relevanta branscher. Innehållet i alla fyra dagar är lika, så du kan välja den dag som passar dig bäst. De tre första dagarna genomförs på distans och det sista tillfället på plats i Helsingfors. 

Utbildningsdagarnas innehåll

Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)): Att förebygga sexuella övergrepp

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi, HU, forskare, Åbo Akademi): Misstankar och utredningar om sexuella övergrepp mot barn och unga

Utbildningstillfällena (anmälningen öppnas i augusti):

29.9, kl. 10-15, webbinarium 
20.10, kl. 10-15, webbinarium 
30.11, kl. 10-15, webbinarium 
15.12, kl. 10-15, i Helsingfors, G18, festsalen (Georgsgatan 18).