Ny Min stig-kamratstödsgrupp startar i Borgå hösten 2024

Har du en förälder eller annan nära vuxen som dricker för mycket, tar droger, mår psykiskt dåligt eller beter sig våldsamt? Du är inte ensam! I vårt kamratstöd får du träffa andra unga med liknande familjesituationer.


Hösten 2024 ordnar vi en kamratstödsgrupp för barn och unga i åldern 10-14 år i Borgå. Gruppen riktar sig till barn som har en förälder eller annan nära vuxen med ett risk-/missbruk, psykisk ohälsa eller våldsamt beteende. Gruppen leds av två erfarna och sakkunniga handledare.

Gruppen träffas 6 gånger och under varje träff behandlas ett nytt tema, så som t.ex. känslor, familj och självkänsla. Vi diskuterar också missbruk och psykisk sjukdom för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka din förälders beteende och agerande.  Vi diskuterar och gör övningar gällande träffarnas teman, har roliga aktiviteter, pysslar, äter mellanmål och chillar tillsammans.

I vårt kamratstöd kan du vara dej själv, utan hemligheter. Du kan berätta så mycket eller så lite om din situation som du själv är bekväm med. Det viktigaste är att du får känna att du inte är ensam om dina funderingar, erfarenheter och känslor.

Fyra till fem barn i varje klass har en förälder som mår dåligt på ett sätt som påverkar hela familjen. Det kan kännas lite lättare att hantera sin vardag, om man får prata om det som känns svårt. En förälders illamående är aldrig barns fel eller ansvar.
 

I kamratstödsgrupperna får du:
 

  • prata med trygga vuxna och andra jämnåriga som förstår dej

  • kunskap och information som du behöver för att förstå din förälder och din situation bättre

  • verktyg för hur du kan hantera din vardag som kan kännas svår ibland 

  • skapa nya vänskapsband och ta del av en ny gemenskap

  • känna att du blir accepterad just som den du är och att du är unik och värdefull
     

Information om kamratstödsgruppen i Borgå


Vad: Kamratstödsgrupp för barn som har en förälder (eller annan nära vuxen) som dricker för mycket, tar droger, mår psykiskt dåligt eller beter sig våldsamt.

Målgrupp: 10-14-åriga barn och unga som funderar över en vuxens psykiska hälsa eller alkohol- eller droganvändning (det behövs ingen remiss eller diagnos)

Tid: 19.9-31.10, Sex torsdagar kl. 16.15-17.45 (paus 17.10)

Plats: Kompanjonskapshuset Medvind, Ågatan 7 A 21 i Borgå

Pris: Gratis

Anmäl dig senast 8.9.2024

 

Vi ordnar också barngrupper i Grankulla och Raseborg samt chillkvällar för barn och unga som tidigare deltagit i en kamratstödsgrupp i Grankulla under hösten. Enligt behov kan vi ordna grupper i hela Nyland. Hör gärna av dig ifall du vill veta mera!


Mera information:
Emelie Hindsberg-Lipponen
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi
044-989 4087