Logi
 

Det finns en kvot hotellrum att boka på Hotel Arthur (Berggatan 19) med bokningskoden Barnrättsdagarna23.

Du kan boka för en eller två nätter på egen bekostnad. Priserna inkluderar frukost.

20 enkelrum Classic Single à 100€/natt

10 dubbelrum Standard Twin à 110€/natt för en person eller 115€/natt för två personer

Om du vill försäkra dig om ett rum, är det viktigt att boka redan före 20.9.2022 (därefter minskar antalet tillgängliga rum bokningsbara med vår kod). Det är ändå värt att kolla även senare ifall du missade det datumet! Dessutom är det "först till kvarn...." som gäller eftersom det finns ett begränsat antal rum, så tveka inte att boka så fort som möjligt.
 

Boka rum på Hotel Arthur:

 

 Använd bokningskod Barnrättsdagarna23


myyntipalvelu@hotelarthur.fi eller tel: 09-1734 4200  

vastaanotto@hotelarthur.fi eller 09-173 441 

Anhåll om logi- eller reseersättning


Stiftelsen Maria Renlunds Stiftelse sr. har valt att subventionera logi eller resor i samband med Barnrättsdagen för att uppmuntra deltagande. Du har möjlighet att anhålla om en resersättning om totalt 80€/person för dina hotellövernattningar eller resor i samband med barnrättsdagarna 2023 under tiden 20-23.11. genom att skicka in en reseräkning, inklusive kvitto i efterskott.

Du kan ansöka om ersättning om du bor utanför huvudstadsregionen.
Ansökan bör göras senast 8.12.2023. Utbetalnigen sker i december.

Ansökan görs elektroniskt genom denna länk.