Årets föreläsare på Finlandssvenska Barnrättsdagen 2020

 

Theresia Forsberg

 

                                              

 

Svenska Rädda Barnens introduktion till Traumamedveten omsorg

Theresia Forsberg är socionom med över 23 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga och deras föräldrar i socialtjänst och förskola/skola i Sverige. Som socialsekreterare i utredning och behandlingsgrupp, ekonomiskt bistånd, projektarbete för unga med behandling på hemmaplan samt som kurator med förebyggande arbete inom förskola och skola, i kommunal och privat regi.

Theresia har de senaste 7 åren, innan hon började arbeta på Rädda Barnen, haft en specialisttjänst i Örebro kommun som SAMBA-samordnare. En verksamhet som är samägd av både socialtjänst och skolförvaltningen. Som samordnare var Theresia en oberoende samtalsledare i komplicerade barn och ungdomsärenden med fokus på barns och ungas bästa. Hon strukturerade, organiserade och ledde samverkansmöten i processform, över tid, med mål att få en fungerande livssituation för barn och unga som är beroende av fler verksamheter för att må bra.

Theresia har även erfarenhet av att arbeta i familjehem.

Sedan tre år tillbaka arbetar Theresia för Rädda Barnen, som föreläsare/utbildare i Traumamedveten omsorg.

  

 

 

Anna Norlén

 

 

 

Hur påverkas barn och deras utveckling av svåra påfrestningar?

Anna Norlén, är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld och påfrestningar i olika former. Hon har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, frivilligorganisation, privat praktik samt institutionsvård.

Anna Norlén har bred erfarenhet av insatser för barn såväl i akutfas som i mer långsiktigt utformad behandling.

Numera är hon verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm, en högskola med klinisk verksamhet och forskning med fokus på behandling av barn och unga.  Tidigare var Anna Norlén enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, med flera mottagningar i Sverige. Hon är medförfattare till boken Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. (Almqvist, Norlén & Tingberg. Natur&Kultur, 2019).

 

 

Bodil Grön

 

 

 

 

 

Traumamedvetet ledarskap – hur stöda arbetsgemenskapens resiliens och vad lärde vi oss under Corona-våren?  

Bodil Grön är socialarbetare pol.mag. med lärarbehörighet i sociala ämnen och arbetshandledare. Hon har 30 års erfarenhet av social- och hälsovård, speciellt av barnskydd och krisarbete samt har mångårig ledarskapserfarenhet från social- och hälsovårdssektorn.

Bodil Grön har jobbat i olika kommuner  och inom tredje sektorn med både förebyggande och rehabiliterande tjänster.  Hon har även fungerat som frivillig stödperson i över 10 år. Bodil är speciellt intresserad av att hjälpa professionella medarbetare med att utveckla sitt kunnande i att bemöta och hjälpa barn och familjer och hon är en omtyckt och anlitad föreläsare. 

Under våren 2020 blev ledarskap i krissituation än mer aktuellt då Corona situationen eskalerade och man snabbt blev tvungen att hitta alternativa sätt att leda och stöda personalen inom social- och hälsovård. Bodil behandlar, tillsammans md sin kollega Katarina Alhovuori,  hur traumamedvetenhet kan hjälpa chefer att i utmanande situationer bli mera förstående för vilka behov den enskilda medarbetaren eller arbetsgruppen har. En svår ekvation då man inom socialt arbete ofta har ett starkt uppgiftsfokuserat sätt att jobba och då det kan vara svårt att identifiera sig som både professionell hjälpare och som en liten människa med rädsla och oro  samtidigt.

 

 

 

 

       

Katarina Alhovuori

            

Traumamedvetet ledarskap i tider av förändring

Katarina Alhovuori är socialarbetare med drygt  20 års erfarenhet av att jobba med barn, unga och familjer, varav de senaste 10 år som ledande socialarbetare och servicechef. Alhovuori är även utbildad lösningsinriktad coach och PRIDE-utbildare.

Katarina är intresserad av ledarskap och förändring. Hur stöda och tro på förändring hos våra klienter, våra team, våra medarbetare och oss själva. Och hur stöda stabilitet och tillit under tider då allting känns kaotiskt och är under ständig förändring?