Stiftelsen Bensow jobbar för att bryta generationsöverskridande social utsatthet.
 

Framförallt stöder vi barn och unga som lever med en förälders missbruk, psykiska ohälsa eller våldsamma beteende. Vart fjärde barn i Finland lever den vardagen: