Våra sakkunniga experter och föreläsare på Barnrättsdagen 2021

 

Bild: Hanna-Kaisa Hämäläinen

                                                                                         

                                                                         Barnombudsman Elina Pekkarinen
 

Docent i socialt arbete Elina Pekkarinen leder sedan 2019 den självständiga och oberoende statliga myndigheten,  Barnombudsmannens byrå, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter.

Barnombudsmannen bevakar och säkerställer att barns rättigheter beaktas i lagstiftning och beslutsfattande, samt rapporterar årligen till statsrådet om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs.

Elina är en aktiv intressebevakare och tar ofta ställning till aktuella samhälleliga frågor där hon lyfter upp barnperspektiv och olika aspekter av barns rättigheter och hur de påverkas. 

 

 

 

 

 

 

Susanna Alakoski

Susanna Alakoski är i grunden socionom men mera känd som författare till bl.a. böckerna Svinalängorna (2007), Oktober i Fattigsverige (2012) och April i Anhörigsverige (2015). Hon är även en flitig socialpolitisk debattör och intressebevakare för samhällets svagaste. Alakoski har varit redaktör för ett flertal antologier.

Alakoski har utifrån sina egna och andras erfarenheter på ett berörande sätt beskrivit hur verkligheten kan se ut för familjer som lever i ekonomisk multiutsatthet. 

År 2015 utsågs hon till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola och i juni 2021 till en hedersprofessur i Moa Martinsons namn vid Linköpings universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja Lindberg 

Marja Lindberg är PD i socialpolitik och universitetslärare vid Åbo Akademi i Vasa. Hon är också utbildad ämneslärare.

Lindbergs forskningsområden är familjepolitik och barnfamiljers, föräldrars och barns välbefinnande. Under Barnrättsdagen lyfter Lindberg upp sina forskningsresultat omkring hur specifikt ekonomisk stress påverkar familjers, både barns och föräldrars, upplevelser av välbefinnande. 

Innan hon började arbeta vid Åbo Akademi jobbade hon på fältet inom den sociala branschen, hon har också arbetat som speciallärare i grundutbildningen och som utbildare i yrkesutbildningen.