När:               
21-22.11.2023 (man kan anmäla sig till enbart en dag men
för att få hela kontexten rekommenderas att man deltar i båda).

Var:
Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorigatan 5, Helsingfors

            
För vem?

Alla som jobbar med och för barn inom bildning,
social- och hälsovårdsbranschen samt övriga intresserade.

Avgift:
Gratis (inkl. lunch och kvällsmingel).

Program:
Se länk: Bekanta dig med årets program


Anmälan:
Anmäl dig via denna länk --> Senast 10.11.2023

Föreläsare:
Bekanta dig med våra sakkunniga föreläsare

Logi:
Se länk: På egen bekostnad med möjlighet att anhålla
om bidrag från BMR.


Utställare:
Har ni en verksamhet som stöder barns uppväxtvillkor, kom med och ge den synlighet! Anmälning senast 10.11.2023 till maj.estlander@bensow.fi


 

Stiftelsen Bensow ordnar de Finlandssvenska barnrättsdagarna för sjätte året i rad. Vårt samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. möjliggör i år igen ett tvådagars evenemang.

Syftet med barnrättsdagarna är att uppmärksamma barnets rättigheter under den internationella barnrättsveckan, samt att ge professionella som jobbar med barn bekräftelse, kunskap och verktyg som stöd för implementering av barnets rättigheter i arbetsvardagen. Vad kan jag som enskild yrkesmänniska göra för att främja barnets rättigheter och förebygga psykiskt illamående?

Vi inleder barnrättsveckan 21-22.11.2022 med ett digert program med många sakkunniga experter. 

 

Framför allt är barnrättsdagarna en arena, där alla vi som jobbar med och för barn kan samlas på svenska, komma bort från våra vardagsbestyr för att stanna upp och reflektera över syftet och meningen med våra jobb. Det skall också vara en glad fest där vi får fira hur långt vi kommit i förverkligandet av barns rättigheter i Finland.

 


Vi välkomnar organisationer, som jobbar med att främja barns uppväxtvillkor, att ställa ut sin verksamhet så att deltagarna får bekanta sig med olika stödformer för barn och familjer. Vi vill främja att fina och ändamålsenliga verksamhetsformer och praxis når ut till sin målgrupp (Obs. Utställning kräver förhandsanmälan). 

 

Uppdatering 12.12:
Föreläsarnas presentationer kommer att skickas ut till barnrättsdagarnas deltagare inom kort.