Elevers tips till skolpersonal

Visste du att en fjärdedel av barn och unga i Finland växer upp med en nära vuxen som har ett risk-/missbruk eller psykisk ohälsa? Och att 72 % av dessa upplever att deras familjesituation har påverkat deras skolarbete negativt? Här är tips om hur skolan kan stöda dessa elever - direkt från eleverna själva!

 

Visa genom eget exempel att man får prata om missbruk och psykisk ohälsa i familjen
 

 • Ta reda på information om beroendeproblematik och psykisk ohälsa i familjer, t.ex. genom Min Stig i skolan
 • Ta upp missbruk och psykisk ohälsa som en naturlig del av skolvardagen, t.ex. genom diskussion, böcker, filmer och inbjudna gäster
 • Ge information om var man kan få mera stöd, häng t.ex. upp affischer om stödverksamhet
 • Diskutera temat allmänt på ett icke-utpekande sätt


Skapa förtroende och möjligheter att berätta
 

 • Bygg upp goda relationer till eleverna genom att vara vänlig och uppmuntrande, visa engagemang över tid, ge lite av dig själv och uppmuntra till dialog. Visa att du bryr dig.
 • Visa intresse för eleverna och deras livssituationer – fråga hur de mår och hur de har det hemma
 • Fortsätt att fråga fastän du möter på motstånd, men undvik att vara påstridig utan låt eleven ta den tid som den behöver för att berätta
 • Skapa möjligheter att berätta då ingen annan hör och det inte är bråttom
 • Skolkuratorerna får gärna visa sig mera och aktivt bjuda in alla elever på samtal


Erbjud stöd
 

 • Var uppmärksam på förändringar i elevernas beteende och tidiga tecken på illamående, t.ex. att skriva eller antyda om problem i skolarbeten
 • Ta reda på vad som ligger bakom beteenden som skolk och bråk – var fördomsfri
 • Agera och följ upp om ni märker något problem
 • Fråga om eleven har någon att prata med
 • Lyssna på vad eleven har att säga
 • Visa att du bryr dig och förstår, men behandla ändå utsatta barn och unga som vanliga elever och tyck inte synd om dem
 • Var ärlig och säg sanningen, ge konkreta fakta och råd
 • Råd är inte alltid det viktigaste, utan det kan räcka att bara få berätta
 • Sociala medier kan vara ett sätt att hålla kontakt utanför skolan
 • Små anpassningar vad gäller skolarbetet kan betyda mycket – att få göra provet senare, att få göra det muntligt istället för skriftligt, att få gå undan, stödperson, hjälp på det sätt som passar eleven
 • OM du behöver göra en barnskyddsanmälan, diskutera er fram till det tillsammans med eleven och fortsätt att stöda också efteråt

Tipsen är hämtade från:
K. Alexanderson, A. Hammerin, S. Lind, K. Malmberg, E. Näsman, & C. Stenhammar. (2017). Shit, den här människan bryr sig om mig! Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem. Region Uppsala och Uppsala universitet

 

"Var inte rädda för att göra fel! Ni kommer inte att skada barnet om ni har ett samtal med barnet. Men det skadar barnet ifall ni inte pratar med dem."

- Thérese Eriksson, medgrundare av Organisationen Maskrosbarn, Sverige

 

Vill du ha mera tips?

Beställ Min stig i skolan till din skola!

Kontakt:
Maj Estlander
Tel: 040-755 8087
E-post: maj.estlander@bensow.fi